Slimme constructie, veel minder kosten

Al vanaf de ontwerpfase dachten we mee met dit project: een ogenschijnlijk eenvoudig en tegelijkertijd mooi en warm gebouw voor basisonderwijs en kinderopvang. Ons Plan van Aanpak en bijbehorende financiële inschrijving hadden voor de bouwteamselectie de doorslag gegeven.

Onze inbreng op het ontwerp van RoosRos Architecten betrof met name de constructieve aanpassing. Wij stelden voor de houtskeletbouw te vervangen door kalkzandstenen binnenmuren die nu de verdiepingsvloeren dragen. De staalconstructie werd hierdoor deels overbodig en dat leverde een aanzienlijke kostenbesparing voor de opdrachtgever op, zonder afbreuk te doen aan de architectuur, flexibiliteit en kwaliteit van het kindcentrum. Door slimme oplossingen te bedenken, blijft er budget beschikbaar voor de hoofdfunctie van het gebouw, namelijk een inspirerende leeromgeving voor de kinderen en een plezierige werkomgeving voor de leerkrachten. Daar zijn we ons altijd bewust van.

Het binnenwerk bestaat uit mooie interieurelementen als wegdraaibare garderobekasten, geïntegreerde glazen schermen en een mooie strakke afwerking. Er is veel lichtinval dankzij de cilindervormige lichtkoepels, lichtstraten en dakvensters. Duurzame voorzieningen zijn de pv-zonnepanelen op het dak en de WKO-installatie voor verwarming en koeling. Op het buitenterrein hebben we bergingen gebouwd en de terreininrichting voor onze rekening genomen. Verder hebben we akoestische schermen geplaatst om eventuele geluidoverlast van spelende kinderen voor de omwonenden te verminderen. Uiteraard hielden we ook tijdens de uitvoering rekening met de omgeving.

Het project hebben we voor de gemeente Vijfheerenlanden gerealiseerd. Het resultaat is een mooi en duurzaam gebouw waarin twee basisscholen, een peuterspeelzaal, kinderopvang en een bibliotheek een toekomstbestendige plek hebben gekregen. We zetten ons vakmanschap graag in om een veilige, comfortabele en inspirerende ontwikkel- en werkomgeving te creëren.

Meer weten?
Wij helpen u graag verder.

Gerelateerde projecten

Meteren
De Plantage
Schiedam
Lyceum Schravenlant