skip to Main Content

Nieuwbouw Brede School te Ameide

Aannemersbedrijf P. Van Leeuwen  is geselecteerd als bouwteam aannemer voor de realisatie van de Brede school Ameide.

De gemeente Zederik heeft het initiatief genomen om in Ameide een nieuwe brede school te realiseren: Brede School Ameide. De bestaande basisscholen; de Hendrik van Brederodeschool en de School met de Bijbel ‘De Kandelaar’ gebouwd in de jaren ’70, voldoen niet meer aan de huidige (en toekomstige) eisen die modern onderwijs aan schoolgebouwen stelt. Bovendien is er leegstand en zijn de huidige basisscholen niet duurzaam en toekomstbestendig voor het onderwijs ingericht.

De nieuwbouw biedt ruimte voor de twee basisscholen en een peuterspeelzaal met  kinderdagopvang De Hummeltjeshoeve, buitenschoolse opvang de Purperkanjers (aangeboden door SKCN) en de bibliotheek Aan Zet.

De realisatie zal in het 2e kwartaal van 2018 aanvangen

share

TwitterFacebookLinkedIn

Copyright 2021 P. van Leeuwen | Realisatie Toon

Back To Top